Konkurs NCN: ALPHORN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło międzynarodowy konkurs ALPHORN na polsko-szwajcarskie projekty badawcze organizowany we współpracy ze Swiss National Science Foundation (SNSF)

ALPHORN jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem szwajcarskim wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu. Na finansowanie badań przeznaczono 7 mln zł.

Pozyskane w ramach konkursu środki można przeznaczyć na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów i doktorantów, a także sfinansować zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty niezbędne do realizacji badań.

Projekt badawczy może trwać od 24 do 36 miesięcy.

Wnioski wspólne (składane do SNSF przez szwajcarskie zespoły naukowe) mogą być składane do 1 października br., zaś krajowe (składane do NCN przez polskie zespoły naukowe) – najpóźniej do 8 października br.

Więcej informacji o konkursie na stronie NCN.