Zmarł Prof. dr hab. Janusz Baszyński

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że 25 listopada 2019 roku zmarł

Prof. dr hab. Janusz Baszyński

emerytowany Profesor Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, wybitny uczony i specjalista w dziedzinie fizyki magnetyzmu.
W osobie zmarłego straciliśmy wybitnego uczonego o wartościowym dorobku naukowym uznanym przez fizyków w Polsce i na świecie.
Za osiągnięcia naukowe trzykrotnie otrzymał nagrodę Sekretarza Naukowego PAN.
Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
W latach 1968-1981 pełnił funkcję Dyrektora ds. technicznych IFM PAN.
Od roku 1977 kierował Zespołem Stopów Magnetycznych IFM PAN.
Wykształcił wielu doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów.
Był długoletnim członkiem Rady Naukowej IFM PAN.

Pogrzeb odbędzie się 4 grudnia 2019 roku o godzinie 11:50
na Cmentarzu Komunalnym nr 2 w Poznaniu na Junikowie.

Rodzinie i Najbliższym składamy szczere wyrazy współczucia.

Dyrekcja i Rada Naukowa IFJ PAN