Zmarła Pani Profesorowa Danuta Degórska-Czubek

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że 25 listopada 2019 roku zmarła

Pani Profesorowa Danuta Degórska-Czubek

Wdowa po zasłużonym, wieloletnim Profesorze naszego Instytutu.

Rodzinie i Bliskim składamy kondolencje
i wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja i Rada Naukowa IFJ PAN
oraz pracownicy Laboratorium Źródeł Neutronowych
im. Prof. Jana A. Czubka