Zmarł Profesor Lucjan Jarczyk

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 16 lutego 2020 roku zmarł

Profesor Lucjan Jarczyk

Profesor Lucjan Jarczyk

wybitny polski fizyk jądrowy, uczony o rozległej wiedzy
i ogromnym autorytecie,
wychowawca kilku pokoleń krakowskich fizyków jądrowych.

Profesor Jarczyk zapisał się w naszej pamięci jako wybitny fizyk
i wspaniały nauczyciel akademicki, wieloletni współpracownik
i przyjaciel. Był jednym z twórców środowiska fizyki jądrowej
i mezonowej w Krakowie, opiekunem naukowym wielu pokoleń fizyków jądrowych, w tym także kilku profesorów naszego Instytutu.

Zajmował się szeroką tematyką badawczą, począwszy od mechanizmów reakcji jądrowych, poprzez przyprogową produkcję mezonów w zderzeniach elementarnych i jądrowych, aż do badania podstawowych symetrii fizyki. Zainicjował wieloletnią i owocną współpracę z fizykami niemieckimi i szwajcarskimi.
Był jednym z twórców cyklicznej międzynarodowej konferencji MESON, odbywającej się co dwa lata w Krakowie. W ostatnich latach był jednym z inicjatorów badań spallacji jądrowej w Centrum Cyklotronowym Bronowice IFJ PAN.

Był osobą otwartą, dociekliwą i krytyczną,
człowiekiem o wszechstronnych zainteresowaniach - melomanem, znawcą sztuki i historii oraz zapalonym podróżnikiem. Te cechy oraz swoją wiedzę starał się przekazać młodszym współpracownikom.

Składamy Mu podziękowanie i wyrażamy wdzięczność za lata współpracy i wpływ jaki wywarł na nasze środowisko. Prof. Lucjan Jarczyk na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały człowiek, ceniony uczony i wielki autorytet. Jego odejście jest niepowetowaną stratą dla całej polskiej fizyki jądrowej,
a w szczególności dla środowiska krakowskiego.

Rodzinie i Najbliższym wyrazy serdecznego współczucia składają

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

Pogrzeb prof. Lucjana Jarczyka odbędzie się w piątek, 21 lutego,
o godzinie 11:00 na Cmentarzu Batowickim.