Zmarła prof. dr hab. Natalia Golnik

17 marca 2020 roku, po długiej i ciężkiej chorobie zmarła

Prof. dr hab. Natalia Golnik

Dziekan Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, były dyrektor naukowy Instytutu Energii Atomowej w Świerku, były wiceprezes Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, wybitny specjalista w dziedzinie dozymetrii i ochrony przed promieniowaniem.

Jej specjalnością była dozymetria neutronowa oraz zastosowania w dozymetrii opracowanych przez Nią komór rekombinacyjnych.

Prof. Golnik współpracowała z zespołami IFJ PAN oraz recenzowała kilka prac doktorskich z naszego Instytutu.

Cześć Jej Pamięci!

Dyrekcja i Rada Naukowa IFJ PAN