Nowe akcje COST

Już wkrótce rusza 45 nowych akcji COST rozpoczynających się od numeracji CA191...

Osoby zainteresowane dołączeniem do nowych akcji COST, a nie będące secondary proposers, mogą nadsyłać wnioski do nowych akcji od 27 kwietnia 2020 roku. Osoby będące secondary proposers mogą przesyłać wnioski do akcji od 16 kwietnia 2020 roku.

W razie pytań lub wątpliwości informacji udziela:
Jadwiga Mrozowska, główny specjalista
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Współpracy Międzynarodowej
ul. Wspólna 1/3, pok. 378
00-529 Warszawa
tel.: 22 52 92 378
e-mail: jadwiga.mrozowska@nauka.gov.pl

Materiały z opisami nowych akcji znajdują się tutaj.