Konkurs NCBiR: Wspólne Przedsięwzięcie INGA - II edycja

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z PGNiG SA oraz Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. rozpoczęło nabór wniosków w ramach II edycji konkursu "Wspólne Przedsięwzięcie INGA". Konkurs skierowany jest do konsorcjów składających się z maks. 5 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej. Konkurs ma na celu wyłonić projekty między innymi z zakresu:

  • Materiałów do budowy i eksploatacji sieci gazowych (innowacyjne rozwiązania dotyczące stosowania ulepszonych materiałów do konstrukcji, budowy i użytkowania sieci);
  • Technologii wodorowych i paliw gazowych (wypracowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu inżynierii materiałowej, systemów sterowania infrastrukturą itp.);
  • Technologii stosowanych we współpracy z klientami (opracowanie i implementacja systemów i narzędzi do zarządzania, prognozowania, rozliczeń i komunikacji - rozwój sieci inteligentnych - smart grid).

Na wsparcie innowacyjnych badań i technologii z sektora gazownictwa zaplanowano budżet w wysokości: 311 milionów zł, który może zostać przeznaczony na badania przemysłowe i prace rozwojowe.

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną do 9 października 2020 r. do godz. 16:00.
W konkursie można złożyć tylko jeden wniosek dla danego projektu.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie NCBiR.