Program Bekker NAWA - nowy nabór

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków w programie Bekker NAWA (Program im. Mieczysława Bekkera), którego celem jest zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców.

Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie.

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem jest:

  • prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • pozyskanie materiałów do pracy naukowej;
  • odbycie stażu naukowego.

Wyjazdy naukowe mogą trwać od 3 do 24 miesięcy.
Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego zarówno koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym, jak i dodatek mobilnościowy.

Termin naboru wniosków upływa 25 maja 2021 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie.