Ulam NAWA - nowy nabór

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków w programie Ulam NAWA (Program im. Stanisława Ulama).

Program umożliwia zaproszenie badaczy z zagranicy, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, bez względu na wiek, reprezentowaną dziedzinę czy kraj pochodzenia, w tym również polskich naukowców pracujących na stałe za granicą.

W ramach programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:

  • prowadzenie badań naukowych;
  • odbycie stażu podoktorskiego;
  • pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej;
  • jako uzupełnienie powyższych aktywności, przyjazd może obejmować również prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy.
Naukowiec w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10 000 zł oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży.

Termin naboru wniosków upływa 15 czerwca 2021.

Więcej informacji znajduje się na stronie.