Współpraca bilateralna PAN 2022-2023 - nabór wniosków

Tajwan (MOST)

Informujemy, że Polska Akademia Nauk wraz z Ministerstwem Nauki i Technologii (MOST), Tajpej ogłaszają konkurs na propozycje nowych wspólnych projektów badawczych do realizacji w latach 2022-2023 w ramach umowy bilateralnej.

Działania realizowane we współpracy bilateralnej obejmują wymianę osobową. Wyjazdy za granicę organizowane we współpracy z partnerem z zagranicy odbywają się w ramach przyznanych przez PAN limitów dni.

Nabór wniosków trwa do: 30 lipca 2021 r. (zgłoszenia do DON do 15.07.2021 r.)

JSPS

Informujemy, że Polska Akademia Nauk wraz z Japońskim Stowarzyszeniem Promocji Nauki (JSPS) ogłaszają konkurs na propozycje nowych wspólnych projektów badawczych oraz wspólnych seminariów naukowych do realizacji w latach 2022-2023 w ramach porozumienia współpracy naukowej.

Współpraca w ramach naukowego projektu mobilnościowego

Działania realizowane są w ramach programu wymiany osobowej. Wyjazdy za granicę organizowane we współpracy z partnerem z zagranicy odbywają się w ramach przyznanych przez PAN limitów dni.

Kwota dofinansowania 1 projektu ze strony PAN: 12 500 PLN/rok

Maksymalna kwota dofinansowania na cały projekt: 25 000 PLN

Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży do kraju goszczącego. Strona goszcząca pokrywa koszty utrzymania, podróży wewnętrznych oraz ubezpieczenia.

Organizacja seminariów polsko-japońskich

Kwota dofinansowania organizacji 1 seminarium: max. 12 500 PLN (w przypadku organizacji wydarzenia w Polsce).

Strona goszcząca pokrywa koszty utrzymania, podróży wewnętrznych oraz ubezpieczenia dla uczestników seminarium z kraju wysyłającego, a także koszty organizacji wydarzenia. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży uczestników do kraju goszczącego.

Nabór wniosków trwa do: 8 września 2021 r. (do DON zgłoszenia proszę dostarczyć do 31.08.2021 r.)

F.R.S.-FNRS Belgia (Walonia)

Informujemy, że Polska Akademia Nauk i belgijski Fundusz Badań Naukowych (F.R.S.-FNRS) ogłaszają konkurs na nowe dwuletnie wspólne projekty wymiany osobowej na lata 2022-2023.

Działania realizowane są w ramach programu wymiany osobowej. Wyjazdy za granicę organizowane we współpracy z partnerem z zagranicy odbywają się w ramach przyznanych przez PAN limitów dni.

Wybrane do finansowania projekty otrzymają:

 • po stronie polskiej:
  finansowanie 14 dni rocznie na wizyty naukowców z PAN w Belgii w ramach każdego projektu,
  dieta dzienna: 130 EUR;
 • po stronie belgijskiej:
  maksymalna kwota dofinansowania: 15 000 EUR w ramach dwuletniego projektu.

Nabór wniosków składanych przez współpracujące zespoły równocześnie w F.R.S.-FNRS i PAN trwa do: 30 września 2021 r. (do DON zgłoszenia proszę dostarczyć do 23.09.2021 r.)

Mongolia, Bułgaria, Łotwa

Biuro Współpracy z Zagranicą PAN rozpoczyna przyjmowanie wspólnych projektów wymiany osobowej realizowanych w ramach umów i porozumień PAN z zagranicznymi akademiami nauk i organizacjami równorzędnymi.

Wnioski dotyczące współpracy bilateralnej należy złożyć w terminach:

 • do 30 września 2021 r. (zgłoszenia do DON do 22.09.2021 r.)
  - współpraca z Mongolską Akademią Nauk – na lata 2022-2024
 • do 15 października 2021 r. (zgłoszenia do DON do 06.10.2021 r.)
  - współpraca z Bułgarską Akademią Nauk – na lata 2022-2023
 • do 15 października 2021 r. (zgłoszenia do DON do 06.10.2021 r.)
  - współpraca z Łotewską Akademią Nauk – na lata 2022-2024

W przypadku, gdy zgłoszony projekt stanowi kontynuację dotychczasowej współpracy, uprzejmie prosimy o dołączenie do wniosku sprawozdania z jego dotychczasowej realizacji.


Zgłoszenia projektów badawczych/seminarium (w 1 egz.) należy przygotować na dwujęzycznym formularzu "Zgłoszenie wspólnego polsko - ... projektu badawczego" dostępnym tutaj.