Współpraca bilateralna PAN 2023-2024: MOST, JSPS, F.R.S.-FNRS, VAST, CNRS

MOST

Polska Akademia Nauk (PAN) wraz z Ministerstwem Nauki i Technologii w Tajpej (MOST) ogłaszają konkurs na propozycje nowych wspólnych projektów polsko-tajwańskich do realizacji w latach 2023-2024 w ramach Porozumienia o współpracy naukowej PAN – MOST.

Działania realizowane są w ramach programu wymiany osobowej. Wyjazdy za granicę organizowane we współpracy z partnerem z zagranicy odbywają się w ramach przyznanych przez PAN limitów dni.

Nabór wniosków trwa do: 30 lipca 2022 r. (do DON wnioski prosimy przesyłać do 14.07.2022 r.)

JSPS, F.R.S.-FNRS, VAST

Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ PAN) przyjmuje wnioski wspólnych projektów wymiany osobowej realizowanych w ramach umów i porozumień PAN z zagranicznymi akademiami nauk i organizacjami równorzędnymi na lata 2023-2024.

Wnioski dotyczące współpracy bilateralnej należy wysyłać w terminach:

do 6 września 2022 r. (zgłoszenia do DON do 30.08.2022 r.)
- współpraca z Japońskim Towarzystwem Popierania Nauki (JSPS) - szczegóły

do 30 września 2022 r. (zgłoszenia do DON do 23.09.2022 r.)
- współpraca z belgijskim Funduszem Badań Naukowych (F.R.S.-FNRS) - szczegóły
- współpraca z Wietnamską Akademią Nauk i Technologii (VAST) - szczegóły

Finansowanie:
strona wysyłająca pokrywa koszty podróży wyjeżdżających naukowców, natomiast strona przyjmująca - koszty pobytu naukowców zagranicznych.

CNRS

W ramach współpracy polsko-francuskiej (PAN-CNRS), Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ PAN) i CNRS przyjmują wnioski na Nowe Międzynarodowe Programy Współpracy Naukowej (IEA - International Emerging Actions) na lata 2023-2024.

Finansowanie:
strona wysyłająca pokrywa koszty podróży wyjeżdżających naukowców, natomiast strona przyjmująca - koszty pobytu naukowców zagranicznych.

Nabór wniosków trwa do: 16 września 2022 r. (do DON wnioski prosimy przesyłać do 10.09.2022 r.)

Więcej informacji dot. naboru znajduje się na stronie PAN.Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: don@ifj.edu.pl

Propozycje wspólnych projektów badawczych (w 1 egz.) należy przygotować na dwujęzycznym formularzu "Zgłoszenie wspólnego polsko - ... projektu badawczego" [Formularz do pobrania].