Współpraca bilateralna PAN 2024-2026: NSTC, CAS

CAS (2024-2026)

Polska Akademia Nauk (PAN) wraz z Czeską Akademią Nauk (CAS) ogłaszają konkurs na propozycje nowych wspólnych projektów wymiany osobowej do realizacji w latach 2024-2026 w ramach Porozumienia o współpracy naukowej PAN – CAS.

Szczegółowe informacje

Nabór wniosków trwa do: 12 czerwca 2023 r. (do DON zgłoszenia prosimy przesyłać do 06.06.2023 r. na adres don@ifj.edu.pl wraz informacją o harmonogramie wyjazdów na 3 lata realizacji projektu - liczba dni wymiennych/liczba osób, na każdy rok osobno).

NSTC (2024-2025)

Polska Akademia Nauk (PAN) wraz z Narodową Radą Nauki i Technologii w Tajpej (NSTC) rozpoczęła nabór wspólnych projektów polsko-tajwańskich do realizacji w latach 2024-2025 w ramach Porozumienia o współpracy naukowej PAN – NSTC.

Działania realizowane są w ramach programu wymiany osobowej.

Finansowanie:
strona wysyłająca pokrywa koszty podróży wyjeżdżających naukowców (uzasadnione ekonomicznie i merytorycznie koszty biletu lotniczego, kolejowego, autobusowego lub przejazdu samochodem służbowym lub prywatnym w celach służbowych w związku z wizytą naukowca na Tajwanie), natomiast strona przyjmująca - koszty pobytu naukowców zagranicznych (diety dzienne: 90 PLN; zakwaterowanie: do 180 PLN na dobę, wg rachunków; podróż po kraju, zgodnie z zaakceptowanym programem pobytu).

Nabór wniosków trwa do: 31 lipca 2023 r. (do DON zgłoszenia prosimy przesyłać do 18.07.2023 r. na adres don@ifj.edu.pl).


Wyjazdy za granicę organizowane we współpracy z partnerem z zagranicy odbywają się w ramach przyznanych przez PAN limitów dni.

Zgłoszenia projektów badawczych (w 1 egz.) należy przygotować na dwujęzycznym formularzu "Zgłoszenie wspólnego polsko - ... projektu badawczego"