Współpraca bilateralna PAN 2025-2026 (CNR, NSTC, SAN)

Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ PAN) przyjmuje wnioski wspólnych projektów wymiany osobowej realizowanych w ramach umów i porozumień PAN z zagranicznymi akademiami nauk i organizacjami równorzędnymi.

Współpraca z Narodową Radą Badań Naukowych Włoch (CNR) w latach 2025-2026

Finansowanie projektów mobilnościowych:

 • maksymalnie 14 dni wymiany osobowej rocznie na projekt;
 • dieta dzienna (na wyżywienie i zakwaterowanie) – 130 EUR;
 • projekty PAN – CNR będą realizowane według zasady „sending side pays all”;
 • maksymalna kwota refundacji za wyjazdy uczonych polskich w ramach projektu wynosi 3000 EUR rocznie.

Wnioski mogą składać wyłącznie naukowcy z jednostek naukowych PAN i CNR.

Współpraca z Narodową Radą Nauki i Technologii w Tajpej (NSTC) w latach 2025-2026

Finansowanie projektów mobilnościowych:

 • projekty PAN – NSTC będą realizowane według zasady – strona wysyłająca pokrywa koszty podróży wyjeżdżających naukowców, natomiast strona przyjmująca – koszty pobytu naukowców zagranicznych (diety dzienne i zakwaterowanie);
 • liczba projektów przyjętych do realizacji w latach 2025-2026 oraz limit wymiany w ramach każdego projektu będą uzależnione od możliwości finansowych PAN i NSTC.

Współpraca ze Słowacką Akademią Nauk (SAN) w latach 2025-2026

Finansowanie projektów mobilnościowych:

 • maksymalnie 12 dni wymiany osobowej rocznie na projekt;
 • dieta dzienna - 35 EUR;
 • maksymalnie 75 EUR zakwaterowanie dziennie;
 • koszty podróży nieprzekraczające 1400 PLN.

Do realizacji w latach 2025-2026 zostanie zaakceptowanych maksymalnie 10 wspólnych polsko-słowackich projektów wymiany osobowej.

Dodatkowe informacje

 • z 12 dni wymiany osobowej może korzystać 2 uczestników projektu wskazanych we wniosku,
 • wnioski mogą składać wyłącznie naukowcy z jednostek naukowych PAN i SAN,
 • w celu zarezerwowania środków każdą planowaną podróż naukowców z polskiego zespołu na Słowację należy zgłaszać w BWZ z wyprzedzeniem, podając imię i nazwisko osoby delegowanej, termin oraz czas trwania pobytu na Słowacji, jak i szacowany koszt podróży,
 • biura zagraniczne PAN i SAN nie pośredniczą w przekazywaniu dokumentów związanych z wymianą osobową.

Zgłoszenia projektów badawczych (w 1 egz.) należy przygotować na dwujęzycznym formularzu i przesłać na adres don@ifj.edu.pl.

Terminy naboru wniosków

 • CNR - do dnia 17 czerwca 2024 r. (do DON zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 13.06.2024 r.)
 • NSTC - do dnia 19 lipca 2024 r. (do DON zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 16.07.2024 r.)
 • SAN - do dnia 30 czerwca 2024 r. (do DON zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 25.06.2024 r.); po stronie słowackiej wnioski należ składać przez Intranet (więcej informacji: SAS-PAS-CALL-TEXT-2024.pdf (sav.sk))

Więcej informacji dotyczących naborów wniosków znajduje się na stronie PAN.