Selection of candidates for adjunct and research officer positions

Selection of candidates for adjunct and research officer positions in October 2018

The detailed information about the application criteria and reference procedures for candidates set up by the Institute's Selection Committee

Kandydaci powinni porozumieć się z kierownikami zakładów, w których zamierzają ubiegać się o zatrudnienie, a następnie złożyć wymagane dokumenty w Dziale Spraw Pracowniczych i Administracyjnych IFJ PAN.

The interview with candidates and their scientific supervisors will be held on 22nd October 2018.

Szczegółowy plan rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami i ich opiekunami - 22.10.2018 »