Job offers

Kadrę Instytutu tworzy ponad 580 wykwalifikowanych osób zatrudnionych w różnych grupach pracowniczych. Wśród naszych pracowników znajduje się
- ponad 200 osób zatrudnionych na stanowiskach naukowych
- ponad 100 osób należących do grupy inżynieryjnej

Instytut zatrudnia także osoby na stanowiskach:
- badawczo-technicznych
- technicznych
- administracyjnych
- innych


Regulaminy i zarządzenia »


Oferty pracy

Jobs for researchers »

Stanowiska nienaukowe »

Praktyki i staże »

Stypendia naukowe »


18.04.2018
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zespół Chemii Biofzycznej poszukuje doktoranta / doktorantki do uczestnictwa w projekcie badawczym - szczegóły »
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.06.2018