Lista laboratoriów dostępnych do zwiedzania

 1. A1 - Biologiczny monitoring środowiska
 2. A2 - Pozostałości po supernowych
 3. B1 - Aktualnie przeprowadzane akceleratorowe eksperymenty fizyki cząstekelementarnych
 4. B2 - Promienie kosmiczne
 5. C1 - Skaningowy mikroskop sił
 6. C2 - Promieniowanie wokół nas
 7. C3 - Prawda i mity o radonie
 8. D1 - Przyszłe eksperymenty fizyki cząstek elementarnych
 9. D2 - Ciekłe kryształy
 10. D3 - Elementy detektorów i elektroniki dla eksperymentów akceleratorowych
 11. D4 - Detektory krzemowe do detekcji promieniowania jonizującego
 12. E1 - Cyklotron izochroniczny
 13. E2 - Generator neutronów
 14. E3 - Dwuwiązkowy implantator jonów
 15. F1 - Akcelerator Van de Graaffa jako generator wysokiego napięcia
 16. G1 - Laboratorium Badań Skażeń Radioaktywnych Środowiska
 17. H1 - Modelowe i przedkliniczne badania radiowrażliwości
 18. H2 - Pomiary dawek promieniowania jonizującego
 19. J1 - Nanoświat - świat atomów
 20. J2 - Od magnetytu do nadprzewodnika wysokotemperaturowego
 21. J3 - Anihilacja pozytonów
 22. J4 - Tomografia magnetycznego rezonansu
 23. J5 - Spektroskopia MRJ narzędziem badania fazy skondensowanej