Lista laboratoriów dostępnych do zwiedzania

 1. A1 - Biologiczny monitoring środowiska
 2. A2 - Symulacje komputerowe
 3. A3 - Oscylujące neutrina, rozpad protonu i zagadka Ciemnej Materii
 4. B1 - Display online: zbieranie danych w Belle
 5. B2 - Detektory krzemowe dla detekcji promieniowania jonizującego
 6. B3 - Eksperyment fizyki cząstek elementarnych DELPHI
 7. B4 - Elektronika dla wielkich eksperymentów: sterowanie cyfrowe zasilaczy HV
 8. B5 - Eksperyment ATLAS na Wielkim Zderzaczu Hadronów LHC
 9. B6 - Dyżur przy eksperymencie ZEUS
 10. B7 - Elementy detektorów i elektroniki dla eksperymentów fizyki cząstek elementarnych
 11. B8 - Bliska i daleka przyszłość eksperymentów fizyki cząstek elementarnych
 12. B9 - Promienie kosmiczne
 13. C1 - Mikroskop Sił Atomowych
 14. C2 - Radon i promieniowanie wokół nas
 15. D1 - Ciekłe kryształy
 16. E1 - Cyklotron izochroniczny
 17. E2 - Generator neutronów
 18. E3 - Dwuwiązkowy implantator jonów
 19. F1 - Akcelerator Van de Graaffa jako generator wysokiego napięcia
 20. G1 - Laboratorium Badań Skażeń Radioaktywnych Środowiska
 21. H1 - Pomiary dawek promieniowania jonizującego
 22. J1 - Nanoświat - świat atomów
 23. J2 - Od magnetytu do nadprzewodnika wysokotemperaturowego
 24. J3 - Pracownia Rentgenografii Strukturalnej IFJ PAN
 25. J4 - Tomografia magnetycznego rezonansu
 26. J5 - Magnetyczny rezonans jądrowy
 27. K1 - Metody chromatograficzne w analizach śladowych