Dzień Otwarty i Noc Naukowców w IFJ PAN

Relacja w portalu Moje Miasto MM
Artykuł w Dzienniku Polskim - Fizycy wolni duchem

Przedstawienie kabaretowe "Duch fizyki"

Dzień Otwarty IFJ PAN, odbył się 26 września 2008 roku w godzinach: 8:45 - 15:00. Można było zwiedzić liczne laboratoria Instytutu oraz wysłuchać interesujących wykładów popularnonaukowych na najbardziej aktualne tematy w fizyce.

Odwiedziło nas ponad 800 osób, które zwiedziły liczne laboratoria Instytutu, oraz wysłuchały interesujących wykładów popularnonaukowych na najbardziej aktualne tematy w fizyce:

Po raz pierwszy odbyła się również debata oxfordzka na temat: "Należy rozwijać energetykę jądrową w Polsce", w której wzięli udział licealiści z I i VIII LO w Krakowie. Debatę poprowadził mgr Iwo Wroński, dyrektor III Społecznego LO w Krakowie.

W tym samym dniu w godzinach 18:00-24:00 odbyła się również Noc Naukowców.

"Małopolska Noc Naukowców" jest częścią ogólnoeuropejskiej inicjatywy Komisji Europejskiej, realizowanej w ramach 7. Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej. Ideą tego wydarzenia jest stworzenie młodzieży okazji do spotkania naukowców w atmosferze zabawy, poznania się i wspólnych działań oraz zachęcenie młodych ludzi do wybrania kariery naukowej. W roku 2007 wydarzenie odbyło się w 150 miastach Europy, ogółem gromadząc ponad 220 tysięcy uczestników. W ubiegłym roku, w samym Krakowie wydarzenie zgromadziło około 3500 osób.

Państwowa Agencja
Atomistyki
Bank BPH ZamKor III Społeczne Liceum Ogólnokształcące
im. J. Słowackiego
w Krakowie

PATRONAT MEDIALNY

Dziennik Polski TVP Kraków

Galeria zdjęć »