Z GALERII...

INFORMACJE

Noc naukowców w IFJ PAN

Program 2009

Informacje

GALERIA
+ Noc 2008
+ Noc 2009
+ Wczesniejsze
ARCHIWUM

Zamknij Noc naukowców 2008

Zamknij Program 2008

WSPIERAJĄ
NAS

Bank BPH

malopolska.jpg

paintball.jpg

Dziennik Polski

logokrakow.jpg.jpg
.
WIZYTY

 100484 odwiedzający

 1 odwiedzających online

LINKI
Informacje - O Instytucie
Instytut Fizyki Jadrowej i. Henryka Niewodniczanskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN) prowadzi badania podstawowe i stosowane w dziedzinie fizyki. Korzystając z najnowszych osiągnięć technologii i informatyki badamy strukturę materii i własności oddziaływań fundamentalnych od skali kosmicznej po wnętrza cząstek elementarnych.

Badania podstawowe, stanowiące główne zadanie Instytutu, prowadzone są w czterech głównych kierunkach:

Kadrę Instytutu stanowi ok. 400 osób, w tym ponad 37 profesorów, 30 doktorów habilitowanych i 100 adiunktów. Rada Naukowa Instytutu posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk fizycznych.

Od 2004 r. Dyrektor Instytutu, występując w imieniu Prezesa Polskiej Akademii Nauk, zaprasza wybitnych europejskich uczonych do utworzenia Naukowego Komitetu Doradczego. Celem tego Komitetu jest dokonywanie co dwa lata oceny jakości badań naukowych prowadzonych w Instytucie oraz doradzanie w sprawie planów badawczych. Podsumowanie prac Komisji publikowane jest w oficjalnym Raporcie.

Instytut jest organizatorem lub współorganizatorem międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych oraz szeregu seminariów i innych spotkań naukowych.

Wyniki badań publikujemy rocznie w ponad 300 artykułach w recenzowanych czasopismach naukowych oraz w ponad 200 innych artykułach, w tym rozdziałach w monografiach, doniesieniach konferencyjnych i raportach.

 

W IFJ PAN działa również Miedzynarodowe Studium Doktoranckie, prowadzone przez IFJ PAN we współpracy z uczelniami krakowskimi: Politechniką Krakowską im. T. Kościuszki i Akademią Pedagogiczną im. Komisji Edukacji Narodowej, oraz od 2006 r. Uniwersytetem Rzeszowskim. 


Data utworzenia: 08/07/2008 @ 15:26
Ostatnie zmiany: 16/09/2009 @ 13:03
Kategoria : Informacje


Wersja do druku Wersja do druku

 
W3C CSS Meric Skins Ĺ  2007 - Licence Creative Commons
^ GĂłra ^