Jak do nas trafić


Pokaż Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN na większej mapie

« wstecz


Koordynatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Departament Rozwoju Gospodarczego.
Noc Naukowców jest częścią ogólnoeuropejskiej inicjatywy Komisji Europejskiej, realizowanej w ramach 7. Programu Ramowego UE, Akcji Marie Curie.