Zwiedzanie Instytutu

Udostępniamy zwiedzanie wybranych laboratoriów Instytutu w małych grupach w ciągu całego roku. Zapraszamy młodzież szkół podstawowych klasy 7-8, gimnazjm klasy 2-3, uczniów liceum i technikum, studentów, nauczycieli oraz zorganizowane grupy osób prywatnych. Wystarczy do nas zadzwonić i ustalić termin wizyty. Można wybrać pracownie, które są obiektem szczególnego zainteresowania. W ostatnich latach przyjmowaliśmy około 1000 osób rocznie.


Szczegóły dotyczące organizacji wycieczek do Instytutu

W sprawie zorganizowania wycieczki do IFJ PAN proszę kontaktować się z p. Anną Czarny:
tel.: 12 662 8321, +49 500 044 608; e-mail: Anna.Czarny@ifj.edu.pl

  • Po uzgodnieniu terminu, konieczne jest przysłanie na adres Dyrektora IFJ PAN pisma [pobierz »] z prośbą o umożliwienie zwiedzania (może być fax na nr: 12 662 8458).
  • Przyjmujemy młodzież ze szkół gimnazjalnych-III klasy, szkół ponadgimnazjalnych, studentów, nauczycieli.
  • Należy przygotować imienną listę uczestników wycieczki, która będzie uprawnieniem do wejścia na teren IFJ.
  • Zwiedzanie odbywa się w grupach maksymalnie 15 osobowych i jest bezpłatne.

Wykaz laboratoriów przyjmujących wycieczki