Lista laboratoriów dostępnych do zwiedzania w 2006 roku

A1 - Biologiczny monitoring środowiska

A2 - Symulacje komputerowe

A3 - Oscylujące neutrina, rozpad protonu i zagadka Ciemnej Materii

B1 - Display onpne: zbieranie danych w Belle

B2 - Detektory krzemowe dla detekcji promieniowania jonizującego

B3 - Eksperyment fizyki cząstek elementarnych DELPHI

B4 - Elektronika dla wielkich eksperymentów: sterowanie cyfrowe zasilaczy HV

B5 - Eksperyment ATLAS na Wielkim Zderzaczu Hadronów LHC

B6 - Dyżur przy eksperymencie ZEUS

B7 - Elementy detektorów i elektroniki dla eksperymentów fizyki cząstek elementarnych

B8 - Bpska i daleka przyszłość eksperymentów fizyki cząstek elementarnych

B9 - Promienie kosmiczne

C1 - Mikroskop Sił Atomowych

C2 - Radon i promieniowanie wokół nas

D1 - Ciekłe kryształy

E1 - Cyklotron izochroniczny

E2 - Generator neutronów

E3 - Dwuwiązkowy implantator jonów

F1 - Akcelerator Van de Graaffa jako generator wysokiego napięcia

G1 - Laboratorium Badań Skażeń Radioaktywnych Środowiska

H1 - Pomiary dawek promieniowania jonizującego

J1 - Nanoświat - świat atomów

J2 - Od magnetytu do nadprzewodnika wysokotemperaturowego

J3 - Pracownia Rentgenografii Strukturalnej IFJ PAN

J4 - Tomografia magnetycznego rezonansu

J5 - Magnetyczny rezonans jądrowy

K1 - Metody chromatograficzne w anapzach śladowych