Inne premiery

O teorii i praktyce w fizyce cząstek elementarnych

Fizyka jest nauką doświadczalną. Jednak aby wyniki eksperymentów przyczyniały się do lepszego zrozumienia otaczającej rzeczywistości, muszą im towarzyszyć badania teoretyczne. W tym filmie wyjaśniamy jak wyglądają takie badania dla najmniejszych znanych nam składników materii -cząstek elementarnych.

Fizyka ciała stałego

Film przedstawia badania prowadzone w NO3 IFJ PAN, ukazuje powiązania badań w obszarze fizyki ciała stałego z przedmiotami używanymi w życiu codziennym.

Laboratorium Badań Magnetycznych

Film zawiera informacje na temat budowy i zasady działania magnetometru typu SQUID oraz przedstawia materiały badane w zakładzie NZ37, czyli funkcjonalne magnetyki molekularne. Zaprezentowano również kilka doświadczeń z dziedziny magnetyzmu, niskich temperatur i nadprzewodnictwa. Pokazano skroplone gazy, takie jak azot i tlen, lewitację nadprzewodnika wysokotemperaturowego oraz ferrofluid- przykład cieczy magnetycznej.

Pracownia Nano-spektroskopii w podczerwieni

Nanospektroskopia w podczerwieni jest techniką łączącą mikroskopię sił atomowych ze spektrometrią absorpcyjną w podczerwieni (AFM-IR). W filmie pokazujemy budowę jedynego w Polsce spektrometru AFM-IR (system NanoIR-2), który pozwala nam na zobaczenie obiektów o rozmiarach milion razy mniejszych od główki szpilki. Ponadto przedstawiamy tematykę badawczą realizowaną w pracowni Nanospektroskopii w podczerwieni, a tym samym w Zakładzie Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych. Zobaczymy też pomiar z użyciem systemu NanoIR-2.

Spektrometr Całego Ciała

Spektrometr Całego Ciała w IFJ PAN to jeden z dwóch tego typu spektrometrów w Polsce, w którym przedmiotem badań są izotopy znajdujące się w człowieku i emitujące promieniowanie gamma. W filmie otworzymy spektrometr (drzwi ważą 2 tony) i pokażemy jego wnętrze z perspektywy osoby poddanej pomiarom. Opowiemy o pierwszej osobie, która była „zmierzona” w SCC oraz odpowiemy na pytanie: jakie izotopy promieniotwórcze w jej organizmie zidentyfikowaliśmy i dlaczego właśnie te a nie inne.

Ku granicom poznania

Od tysięcy lat ludzie zadawali sobie pytania, jak powstał Wszechświat, jak powstały gwiazdy, Ziemia – z czego zbudowany jest cały ten świat, który widzimy wokół. Wielkim sukcesem ludzkości jest to, że wiemy jak odpowiadać na takie pytania. Te odpowiedzi są możliwe dzięki badaniom najmniejszych fragmentów materii: Badaniem atomów, ich jąder atomowych, a także badaniom cząstek elementarnych. Film przedstawia metody pracy fizyków jądrowych i fizyków cząstek, a także zasady prowadzenia eksperymentów z tych dziedzin. Śledzimy wielkie pytania, które towarzyszą ich pasjonującej pracy.