Świat oczami fizyka - filmy pracowników i doktorantów z MNN2020

Nudne i trudne czy jednak potrzebne? Fizyka w walce z rakiem

Radioterapia protonowa to precyzyjna metoda niszczenia zmian nowotworowych. Wymaga ona zastosowania specjalnej aparatury – cyklotronu – do przyspieszania cząstek naładowanych i skierowania ich w odpowiednie miejsce w ciele pacjenta. W filmie pokażemy od kuchni jak wygląda praca naukowców i inżynierów zaangażowanych w proces napromieniania pacjentów i pracujących nad ulepszeniem tej metody. Będziemy mieli okazję przekonać się, że radioterapia protonowa to nie tylko medycyna – dziedziny potocznie uważane za nudne lub bardzo trudne: fizyka, matematyka, informatyka, czy elektronika znajdują tutaj szerokie pole do zastosowania.

Mikroskopia Sił Atomowych w badaniu komórek LSEC w Zakładzie Badań Mikroukładów Biofizycznych

W filmie autor prezentuje swoje osiągnięcia w pracy naukowej nad komórkami śródbłonka zatok wątroby realizowane w Zakładzie Badań Mikroukładów Biofizycznych z użyciem Mikroskopii Sił Atomowych (AFM).

Powabne bliźniaki w Świecie Nauki

Film opowiadający o badaniach naukowców z Zakładu Teorii Silnych Oddziaływań i Układów Wielu Ciał IFJ PAN nad zjawiskiem wielokrotnego rozpraszania partonów w procesach produkcji cząstek powabnych. Wyniki tych badań stały się inspiracją do powstania artykułu popularnonaukowego opublikowanego na łamach czasopisma „ Świat Nauki”.

Eksperyment T2K, czyli o neutrinach, ich oscylacjach i co to ma wspólnego z powstaniem Wszechświata

Film opowiada o neutrinach – najlżejszych i najliczniejszych cząstkach materii, wyjaśnia co to znaczy, że neutrina oscylują i jak się je bada w eksperymencie T2K, a także co można powiedzieć o procesie powstawania materii na początku istnienia Wszechświata na podstawie ich oscylacji.

Instalacja Skraplania Helu

W jaki sposób skraplany jest hel oraz jak wygląda instalacja służąca do tego procesu? Film przedstawia kompletny cykl skraplania helu w IFJ PAN. W filmie przedstawione są najważniejsze urządzenia oraz ich funkcje. Dzięki filmowi można poznać obieg helu od wydania go w postaci ciekłej do laboratorium w celu wykonania badań z jego użyciem aż do ponownego skroplenia.

Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych

Film przedstawia w prosty i zrozumiały sposób specyfikę pracy pracownika pomiarowego w Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych. Omawiane są podstawowe prace wykonywane w Laboratorium, a także ich znaczenie w kontekście ochrony radiologicznej osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące.

Instytut Sportu i Przyrody

Film podaje pomysł, jak można wykorzystać krótką przerwę w pracy naukowej. Przedstawia pasję autora, jaką jest sport: bieganie i kolarstwo.

Wymiennik Ciepła

Film przedstawia opis projektu wymiennika ciepła służącego do odzysku helu w planowanej w IFJ DAI instalacji do badania magnesów nadprzewodzących. W pierwszej części pokazana jest motywacja konieczności odzysku helu związana z zjawiskiem „quenchu”, następnie przedstawiona jest metoda praktycznego zaprojektowania takiego wymiennika, tzn. opis zagadnienia przepływu płynu, metod numerycznych oraz specjalistycznego oprogramowania.

Krótko o cząstkach elementarnych

Film przedstawia podstawy Modelu Standardowego, zasady tworzenia i szukania cząstek złożonych z kwarków oraz reguły rządzące oddziaływaniami i rozpadami cząstek.

Centrum Cyklotronowe Bronowice. Ośrodek Terapii Protonowej

Pierwsza cześć filmu to prezentacja Centrum Cyklotronowego Bronowice w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie (CCB IFJ PAN). Przedstawia zarówno sam Cyklotron Proteus C-235, jak i stanowiska terapeutyczne; stanowisko do terapii nowotworów gałki ocznej oraz stanowiska gantry do napromieniania nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku. Druga cześć obrazuje przebieg radioterapii protonowej. Widz ma możliwość skrótowego zapoznania się z procedurą terapii „podążając” za pacjentem przechodzącym leczenie.

Co masz w środku? Czyli podstawy rezonansu magnetycznego

Film wyjaśniający podstawy fizyczne obrazowania metodą magnetycznego rezonansu jądrowego.

Praca naukowa oczami doktoranta

Filmik przedstawia subiektywne odczucia doktorantki IFJ PAN dotyczące wyglądu pracy naukowej. Dowiesz się z niego: jak w ogóle trafiła do Instytutu, na czym polega jej praca i co w niej lubi.

O pracy w Japonii, o robotach, o wysokiej energii i o respiratorach. No i o tym po co są naukowcy

Najprzystępniej jak potrafię, staram się w tym filmie opowiedzieć o pracy naszego zespołu i mojej własnej nad eksperymentem Belle II w Japonii. Następnie, w paru słowach opowiadam o wyzwaniach stojących przed człowiekiem budującym robota do pracy w Japonii. Na koniec, po kilku słowach o sensie pracy naukowca, wspominam o potencjalnych jego zastosowaniach, w tym o projekcie respiratora VentilAid.

Zastosowanie kryształów LiF otrzymywanych metodami mikrowyciągania i Czochralskiego

Film prezentuje wybrane prace badawcze realizowane w Zakładzie Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii (NZ63) IFJ PAN w Krakowie w tematyce zastosowania kryształków fluorku litu otrzymywanych metodami wzrostu z fazy roztopionej. Przedstawione zostały dwie metody otrzymywania kryształków (mikrowyciągania w dół i Czochralskiego) wykorzystywane w Zakładzie NZ63 do otrzymywania monokryształów fluorku litu oraz najważniejsze obszary zastosowania tych kryształów, takie jak obrazowanie śladów ciężkich cząstek naładowanych, pomiary przestrzennego rozkładu dawki promieniowania jonizującego oraz rejestracja śladów promieniowania kosmicznego na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Zakład Spektroskopii Stosowanej Część I

Czy zawsze interesowało Cię jak zbudowana jest materia na poziomie atomowym? Czy chciałbyś wiedzieć jak przebiegają reakcje chemiczne? Chcesz poznać szczegóły podstawowych procesów fizycznych? Zapraszamy do naszego zespołu: https://www.ifj.edu.pl/oddzialv/no5/nz53/.

Zakład Spektroskopii Stosowanej Część II

Poza fizyką każdy z nas ma też inne pasje - zobacz czym zajmują się naukowcy, kiedy wychodzą z laboratorium. Zapraszamy do naszego zespołu: https://www.ifj.edu.pl/oddzialv/no5/nz53/.

Druk 3D w IFJ PAN

Czym jest druk 3D? Jak wygląda w praktyce? Jak wydrukować model 3D? Film przedstawia proces druku części od narysowania modelu 3D poprzez wszystkie kroki, aż po zamontowanie detalu w urządzeniu i jego test. Pozwala on na konkretnym przykładzie zobaczyć na czym polega druk 3D i jakie może mieć zastosowanie. Film przedstawia również zastosowanie druku 3D w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie, na przykładzie obudów służących do monitorowania stanu zaworów w magazynie helu pod wysokim ciśnieniem.

O projekcie naukowym CREDO

Film przedstawia projekt CREDO, jego założenia, cele i stan. Tłumaczymy zjawisko promieniowania kosmicznego, jego rejestrację i sposoby komunikacji z projektem.

Plasma-Focus, czyli krótka historia fizyki plazmy w IFJ PAN

Film w konwencji „starego kina” przybliża pojęcia z dziedziny fizyki plazmy oraz prezentuje laboratorium Plasma-Focus w IFJ PAN.

Zjawisko polimorfizmu

Film pozwala zapoznać się z pojęciami alotropii, polimorfizmu i mezomorfizmu. Dowiesz się z niego m.in. co wspólnego mają ze sobą diament i grafit, jak zjawisko polimorfizmu wpływa na dobór odpowiednich substancji czynnych leków oraz jaki związek ma zjawisko mezomorfizmu z wyświetlaczami smartfonów.

CCB

Centrum Cyklotronowe Bronowice w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN jest nowoczesnym ośrodkiem naukowo-badawczym. Jest również jedynym ośrodkiem w Polsce, udostępniającym wiązkę protonową na potrzeby radioterapii protonowej pacjentów z chorobami nowotworowymi. Ta nowoczesna metoda radioterapii pozwala na precyzyjne napromienianie nowotworów, jednocześnie oszczędzając zdrowe tkanki otaczające nowotwór.