Świat oczami fizyka - filmy pracowników i doktorantów z MNN2021

Nowe Źródła Energii

W czasie przerwy w eksperymencie, spowodowanej awarią zasilania, Profesor i Jego doktorant prowadzą dyskusję (ilustrowaną filmikami i animacjami): o roli energii, jej zużyciu i wciąż rosnących potrzebach współczesnego świata, przy jednoczesnym kurczeniu się zasobów naturalnych, zanieczyszczeniu środowiska; o wykorzystaniu reakcji syntezy termojądrowej, jako nowego źródła energii; o badaniach nad ziemskim toroidalnym słońcem; o reaktorach termojądrowych; o budowie ITER-a; o przyszłych elektrowniach termojądrowych.

Astronomia promieniowania gamma najwyższych energii

Promieniowanie gamma to cząstki światła niosące największe energie. Pozwala ono nam obserwować najbardziej spektakularne zjawiska w kosmosie, takie jak wybuchy gwiazd czy potężne czarne dziury w centrach aktywnych galaktyk. Film pokazuje, jak za pomocą sieci ogromnych teleskopów optycznych rejestrujemy promienie gamma i czego z ich pomocą możemy się dowiedzieć o Wszechświecie najwyższych energii.

CCB - badania naukowe po godzinach

Centrum Cyklotronowe Bronowice to nie tylko terapia nowotworów ale także badanie ciekawych procesów fizycznych. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu przedstawiającego drugą twarz CCB czyli do czego naukowcy wykorzystują cyklotron gdy pacjenci go opuszczają. Prezentujemy halę pomiarową i używane w doświadczeniach detektory, które pozwalają poszerzyć wiedzę o strukturze jąder atomowych. W przystępny sposób przedstawiamy informacje o eksperymentach przeprowadzanych w CCB z użyciem wiązki protonów.

Preparing the sample for the XFEL campaign

Krótki film przedstawia dzielne zmagania pary doktorantów ze sprzętem laboratoryjnym. Postawione przed nimi zadanie brzmi prosto - przygotować próbki - lecz czy takie jest w istocie? Na początku zobaczymy w jaki sposób należy przygotować specjalną pastylkę wykorzystywaną w pomiarach. Na naszą bohaterkę czeka jednak dodatkowe wyzwanie - synteza próbki! W drugiej części, nieustraszony doktorant zmierzy się z układem dostarczania próbki w formie ciekłej - znanym też pod nazwą 'Liquid- Jet. Jego cele to: przygotować, zmontować oraz uruchomić aparaturę. Czy dzielni doktoranci podołają wyzwaniu?

Eksperyment neutrinowy T2K - faza II

Eksperyment T2K od 2010 roku bada oscylacje oraz oddziaływania neutrin. Film opowiada o tym jak się produkuje neutrina, jak się je następnie rejestruje w bliskim detektorze ND280 i jakie zmiany w tych dwóch elementach eksperymentu planowane są w ramach fazy li, która rozpocznie się w 2023 roku. Poprzedni odcinek o T2K jest dostępny pod adresem: https://youtu.be/25Jle6rflKc

Badanie potencjału migracyjnego komórek

Film opowiada o metodach stosowanych w celach analizy aktywności migracyjnej komórek ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania wideomikroskopii.

Spektroskopia sił pojedynczej komórki

Film przedstawia zasadę działania mikroskopu sił atomowych AFM ze szczególnym uwzględnieniem techniki spektroskopii sił pojedynczej komórki opartej o AFM.

Eksperyment BRAND. Detektor dryfowy

Film zawiera krótkie wprowadzenie do zagadnień badanych w eksperymencie BRAND. Wyjaśnione są zasady działania detektora dryfowego oraz pomiaru pozycji trajektorii cząstki jonizującej.

Cyklotron AIC 144 z przeszłości w przyszłość

Niejeden z nas podczas lekcji fizyki w szkole usłyszał słowo "cyklotron". Wszystko zaczęło się od cyklotronu C-48 a co działo się dalej tego dowiecie z filmu przygotowanego przez naszych pracowników.

Nie Samą Fizyką Żyje CCB

Pracownicy Centrum Cyklotronowego Bronowice (CCB) w ramach swych obowiązków zawodowych czuwają nad formalnymi, technicznymi i niektórymi aspektami medycznymi radioterapii protonowej. Żyją jednak nie samą tylko pracą i fizyką.