Instytut Fizyki Jądrowej PAN

ul. Radzikowskiego 152 (przy Rondzie Ofiar Katynia)

"Innowacyjne technologie XXI wieku"

zwiedzanie najciekawszych miejsc Instytutu

- grupy powyżej 10 osób prosimy zgłaszać telefonicznie pod nr 12 662 83 21

godz.: 12:00 - 18:00

UWAGA! W następujących laboratoriach zostały wyczerpane miejsca w godzinach:

12:00-14:00 - E1, E2, F1, LADIS

15:00-16:30 - E1, E2, F1

16:30-18:00 - B3, J6, LADIS

 • Cyklotron wraz ze stanowiskiem terapii oka przy pomocy wiązki protonów [E1]
  - cyklotron przyspieszający protony, wykorzystywane w terapii nowotworów oka
 • Pracownia akceleratora liniowego typu Van de Graffa wraz z układem
  mikrowiązki protonowej [F1]

  - unikalna w Polsce aparatura badawcza, stwarzająca możliwości analizy mikroobszarów wykorzystywanej w technologiach innowacyjnych XXI wieku
 • Laboratorium pomiarów dawek promieniowania oraz monitorowania
  skażenia w środowisku [LADIS]

  - różne rodzaje detektorów promieniowania jonizującego, a także m.in. informacje skąd pochodzi radioaktywność w środowisku i jakie są metody jej pomiaru
 • Pracownie eksperymentów prowadzonych na Wielkim Zderzaczu Hadronów "LHC" [B3]
  - udział polskich naukowców, a przede wszystkim naukowców z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, w budowie największego w świecie akceleratora cząstek elementarnych, a także ciekawostki z nim związane
 • Laboratorium tomografii magnetyczno-rezonansowej [J6]
  - jedyna w Polsce badawcza Pracownia Tomografii Magnetyczno-Rezonansowej, a także nowe, fascynujące zastosowania metody, które zwiększają możliwości w diagnozowaniu różnych chorób
 • Projekt ITER [E2]
  - energia dla przyszłych pokoleń to nowy kierunek badań w Zakładzie Fizyki Transportu Promieniowania, gdzie można dowiedzieć się o spektakularnym projekcie ujarzmiania fuzji jądrowej, który ma doprowadzić do wykorzystania takich samych zjawisk, jak te, które zachodzą na słońcu, do bezpiecznej produkcji energii elektrycznej

Spotkanie z nauką i naukowcami

godz.: 12:00 - 15:00
 • Debata oxfordzka uczniów ponadgimnazjalnych szkół małopolskich na temat:
  "Energetyka jądrowa szansą na rozwój Polski"
  Występując na przemian, mówcy propozycji i opozycji, kolejno definiują tezę, wysuwają argumenty przemawiające za swoim stanowiskiem i kwestionują twierdzenia strony przeciwnej; ostatni z nich podsumowują debatę, usiłując wpłynąć na stanowisko publiczności; o wyborze zwycięzcy decyduje głosowanie publiczności i głosy ekspertów.
 • Sesja naukowa:
  "Miejsce innowacyjnej Fizyki w rozwoju cywilizacyjnym"
  Wykłady prezentujące osiągnięcia i plany Instytutu w zakresie terapii nowotworów gałki ocznej oraz prac badawczych prowadzonych na Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC) w CERNie.

« wstecz