Program Małopolskiej Nocy Naukowców w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN

23 września 2011


Zobacz zdjęcia »

Mapa rozmieszczenia prezentacji na terenie IFJ PAN »

Jak do nas trafić »

15:00 - 22:00

DZIŚ i JUTRO FIZYKI JĄDROWEJ w IFJ PAN

zwiedzanie najciekawszych miejsc Instytutu

Rezerwacja zakończona

Tabela rezerwacji

nocnauki@ifj.edu.pl

Stanowiska pokazowe:

Pracownia cyklotronu wraz ze stanowiskiem terapii oka przy pomocy wiązki protonów

Zwiedzający będą mogli zobaczyć z bliska cyklotron izochroniczny AIC 144 przyspieszający protony, które m.in. wykorzystywane są w terapii niektórych rodzajów nowotworów. Uczestnicy będą mieli okazję do zapoznania się ze sposobem przeprowadzania zabiegu oraz planami budowy Bronowickiego Centrum Cyklotoronowego dla przyszłej hadronoterapii

Pracownia akceleratora liniowego typu Van de Graaffa

wraz z układem mikrowiązki protonowej - unikalna w Polsce aparatura badawcza, stwarzająca możliwości analizy mikroobszarów będzie udostępniona wszystkim chcącym zapoznać się z możliwościami jej wykorzystania w innowacyjnych technologiach XXI wieku. Pokażemy m.in. sposoby wyznaczania rozkładu pierwiastków chemicznych w próbkach, pozwalających sprawdzić ich pochodzenie, czy pozyskać informację o stanach patologicznych badanych organizmów

Laboratorium spektrometru całego ciała

Badanie odpowie na pytanie jak wiele szkodliwych substancji promieniotwórczych zawiera Twoje ciało

Pracownia generatora neutronów prędkich

gdzie neutrony powstają w wyniku reakcji syntezy jądrowej izotopów wodoru - takiej jak reakcja syntezy termojądrowej, która może stać się źródłem energii wytwarzanej w tokamakach dla przyszłych pokoleń


15:00 - 22:00

W OGRODACH NAUKI - "Stulecie odkrycia jądra atomowego"

pokazy eksperymentalne w namiocie ogólnym
 1. Narodziny Fizyki Jądrowej. Doświadczenie Rutherforda
 2. Rozpadem promieniotwórczym rządzi przypadek
 3. Co wokół nas świeci? Promieniotwórczość w środowisku
 4. Jak działa cyklotron? Gra edukacyjna
 5. Teatrzyk cieni - podstawy tomografii komputerowej
 6. Do czego potrzebna jest próżnia w akceleratorach?
 7. Pastylki pamiętające promieniowanie

15:00 - 22:00

W OGRODACH NAUKI - "Dziś i jutro fizyki jądrowej w IFJ PAN"

pokazy eksperymentalne w namiotach Oddziałów Naukowych IFJ PAN
 1. Podróżujemy do początków Wszechświata
  • Chcesz zobaczyć jak wygląda praca LHC?
  • Chcesz zapoznać się z badaniami fizyki cząstek?
  • Chcesz zaglądnąć do sali kontrolnej ATLASA?
  • Chcesz zobaczyć jak pracuje największa sieć komputerowa na Ziemi?
  • Chcesz sterować detektorem eksperymentu ATLAS?
  Przyjdź do namiotu Oddziału Fizyki Czastek i Astrofizyki
 2. Materiały pod lupą - Oddział Fizyki Materii Skondensowanej
  Wyjaśnimy jak budować struktury krystaliczne i czy ceny energii maja związek z fizyką. Pokażemy piękno ciekłych kryształów i tajemnice magnetyzmu
 3. Współczesna fizyka na Wall Street - Oddział Fizyki Teoretycznej
  Prezentacja pokazuje jak współczesne koncepcje fizyczne wykorzystuje się do analizy i przewidywania zachowań rynków finansowych. Co ciekawe, nazwy niektórych pokazywanych efektów zostały zaczerpnięte wprost z Biblii np. efekt Św. Mateusza, efekt Noego czy Armagedon. Pokaz wyjaśnia ich pochodzenie i znaczenie w kontekście nauki o złożoności
 4. Czy promieniowanie jądrowe pomaga człowiekowi? - Oddział Zastosowań Fizyki i Badań Interdyscyplinarnych
  Opowiemy o głównych zagrożeniach radiacyjnych i cywilizacyjnych oraz związanymi z tym zmianami w środowisku naturalnym. Omówimy nowe metody diagnostyki schorzeń i terapii nowotworów oraz sposoby pomiaru promieniowania

15:00 - 15:45, 17:00 - 19:45

Kino "Kwark"

Pokazy filmowe

16:00 - 16:45

"Poznawanie przez zderzanie - dwa oblicza fizyki jądrowej w IFJ PAN"

DYSKURS POPULARNO-NAUKOWY

Moment odkrycia jadra atomowego zapoczątkował erę budowy akceleratorów - maszyn służących do przyspieszania cząstek. Działania prowadzone w Instytucie w oparciu o dwa akceleratory - Wielki Zderzacz Hadronów oraz cyklotron Centrum Cyklotronowego Bronowice będą przedmiotem dyskursu naukowego pomiędzy badaczem cząstek elementarnych prof. dr. hab. Piotrem Maleckim i fizykiem doświadczalnym prof. dr. hab. Pawłem Olko. Przedstawione zostaną dwa aspekty zastosowań akceleratorów - jeden, prowadzący do poznania budowy Wszechświata oraz drugi - ukazujący użycie akceleratorów w terapii nowotworowej. Dyskurs prowadzony będzie przez moderatora z aktywnym udziałem publiczności


20:00 - 21.00

"Dzień bez wczoraj, czyli co było na początku"

WYKŁAD POPULARNO-NAUKOWY

Jak jest zbudowany Wszechświat? Jakie były jego początki? Co czeka go w przyszłości? Odpowiedzi na te, ale nie tylko na te, pytania uzyskamy podczas wykładu prof. dr. hab. Marka Kowalskiego, łączącego wiedzę z historii, fizyki, astronomii i kosmologii. W przystępny sposób zostanie przedstawiony rozwój poglądów na budowę Wszechświata, od starożytności aż po dzień dzisiejszy


21:00 - 22.00

"Fizyka muzyki i muzyka fizyki"

WYKŁAD POPULARNO-NAUKOWY

Program edukacyjny prof. dr. hab. Piotra Zielińskiego z udziałem pracowników Instytutu i zaproszonych gości. Wykorzystane zostaną własności zmysłu słuchu do prezentacji zjawisk fizycznych towarzyszących percepcji dźwięku. Przedstawione zostaną przykłady analogii pomiędzy zjawiskami obserwowanymi w eksperymentach fizycznych a dźwiękiem. Przeprowadzona zostanie analiza brzmień różnych typów instrumentów, ze wskazaniem fizycznych przyczyn obserwowanych różnic. Zademonstrowane zostanie jakie fizycznie cechy posiada dźwięk muzyczny oraz jak je doświadczalnie określić korzystając z prostych przyrządów dostępnych w każdym laboratorium. Program, przeznaczony dla wszystkich melomanów, dużych i małych, jak również dla tych, którzy nie odróżniają La Palomy od La Scali, dopełnią konkursy dla publiczności na ułożenie najciekawszej melodii ze stałych fizycznych


Małopolska Noc Naukowców w IFJ PAN w Kronice Krakowskiej TVP:
18:30 - (od minuty 13.22) prof. Marta Marszałek
21:45 - (od minuty 0.22) dr Andrzej Pacyna, mgr Agnieszka Karczmarska