Kontakt

Instytut Fizyki Jądrowej
im. Henryka Niewodniczańskiego
Polskiej Akademii Nauk

ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków

tel.: 12 662 80 31

e-mail: mnn@ifj.edu.plKoordynatorem przedsięwzięcia jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Projekt „Małopolska Noc Naukowców 2015” współfinansowany jest ze środków Programu Ramowego Unii Europejskiej Horizon 2020 w ramach Akcji Marie Skłodowska-Curie.