Małopolska Noc Naukowców

w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN

Postęp zaczyna się w laboratorium, czyli jak naukowcy zmieniają świat

30 września 2016

Zapraszamy do odwiedzenia naszego Instytutu! W programie m. in. pokazy doświadczeń fizycznych, gra terenowa, pokazy filmów popularnonaukowych oraz zwiedzanie pracowni i laboratoriów

Szczegółowy program »

W labiryncie nauki

Zwiedzanie wybranych pracowni i laboratoriów Instytutu, bezpośredni kontakt z pracownikami naukowymi.

więcej »

Pokazy i prezentacje

Pokazy doświadczeń fizycznych, prezentacja pięciu oddziałów Instytutu oraz filmów popularnonaukowych.

więcej »

Naukowe podchody

Gra terenowa z nagrodami osnuta wokoło praw i zjawisk fizycznych spotykanych w codziennym życiu.

więcej »Koordynatorem przedsięwzięcia jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego