Naukowe podchody

Teren Instytutu, 17:00 - 21:00 (przewidywany czas trwania 40-60 minut)

Gra terenowa utrzymana w konwencji „gry miejskiej” osnuta wokół praw i zjawisk fizycznych spotykanych w codziennym życiu zorganizowana na terenie IFJ PAN. Uczestnicy zostaną wyposażeni w mapę Instytutu, która pozwoli na dotarcie do zadań konkursowych. Prawidłowe rozwiązanie ujawni miejsce kolejnego zadania.

Na zwycięzców, którzy przejdą całą grę czekają nagrody.Koordynatorem przedsięwzięcia jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego