Małopolska Noc Naukowców

w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN

Od idei do zastosowań

28 września 2018

Zapraszamy do odwiedzenia naszego Instytutu! W programie m. in. pokazy doświadczeń fizycznych, koncert, gra terenowa, pokazy filmów popularnonaukowych oraz zwiedzanie pracowni i laboratoriów

Szczegółowy program »

W labiryncie nauki

Zwiedzanie wybranych pracowni i laboratoriów Instytutu, bezpośredni kontakt z pracownikami naukowymi

więcej »

Pokazy i prezentacje

Pokazy doświadczeń fizycznych, prezentacja pięciu oddziałów Instytutu oraz filmów popularnonaukowych

więcej »

Naukowe podchody

Gra terenowa z nagrodami osnuta wokoło praw i zjawisk fizycznych spotykanych w codziennym życiu

więcej »Koordynatorem przedsięwzięcia jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego