Rejestracja


"W LABIRYNCIE NAUKI"
Grupy zorganizowane (min. 10, max. 15 osób): zwiedzanie w godzinach 15:00 - 18:00 - obowiązkowa rejestracja mailowa:
24.09.2018 r., od godz. 9:00
(wg kolejności zgłoszeń): mnn@ifj.edu.pl

Tabela rezerwacji dla grup zorganizowanych »

Pozostali zwiedzający (zwiedzanie od godz. 18:00): rejestracja na miejscu w dniu 28 września w recepcji od godz. 15:00Koordynatorem przedsięwzięcia jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego