Kontakt

Instytut Fizyki Jądrowej
im. Henryka Niewodniczańskiego
Polskiej Akademii Nauk

ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków

e-mail: mnn@ifj.edu.plKoordynator wydarzenia