Małopolska Noc Naukowców

w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN

Jak naukowcy zmieniają nasz świat?

24 września 2021

Ze względu na zagrożenie epidemiczne spotykamy się 24 września 2021 r. całkowicie w formie on-line (12:00-22:00).

Szczegółowy program »


Koordynator wydarzenia

Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”
na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 101036047