Małopolska Noc Naukowców

w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN

Poznaj tajniki fizyki wieczorową porą

30 września 2022

Zapraszamy do odwiedzenia naszego Instytutu! W programie m. in. pokazy doświadczeń fizycznych, pokazy filmów popularnonaukowych oraz zwiedzanie pracowni i laboratoriów

Szczegółowy program »

W labiryncie nauki

Zwiedzanie wybranych pracowni i laboratoriów Instytutu, bezpośredni kontakt z pracownikami naukowymi

więcej »

Pokazy i prezentacje

Pokazy doświadczeń fizycznych, prezentacja pięciu oddziałów Instytutu oraz filmów popularnonaukowych

więcej »

Naukowe podchody

Gra terenowa z nagrodami osnuta wokoło praw i zjawisk fizycznych spotykanych w codziennym życiu

więcej »Koordynator wydarzenia

Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”
na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 101061168 w ramach działania „Maria Skłodowska-Curie”