Naukowe podchody

Teren Instytutu, 17:00 - 21:00 (przewidywany czas trwania 40-60 minut)

Od 13 lat, rejestracja w punkcie przed wejściem do budynku głównego; gra drużynowa dla max 5 osób

Gra terenowa utrzymana w konwencji „gry miejskiej” osnuta wokół praw i zjawisk fizycznych spotykanych w codziennym życiu zorganizowana na terenie IFJ PAN. Uczestnicy zostaną wyposażeni w mapę Instytutu, która pozwoli na dotarcie do zadań konkursowych. Prawidłowe rozwiązanie ujawni miejsce kolejnego zadania.

Na zwycięzców, którzy przejdą całą grę czekają nagrody.Koordynator wydarzenia

Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”
na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 101061168 w ramach działania „Maria Skłodowska-Curie”