Naukowcy w szkołach


Program „Naukowcy w szkołach”, którego głównym zadaniem jest popularyzacja nauki w placówkach oświatowych organizowany jest w związku z Nocą Naukowców (NIGHT4FUTURE) w latach 2022 oraz 2023 w ramach programu Horyzont Europa. Jest to inicjatywa dotycząca wizyt pracowników naukowych w szkołach podstawowych i średnich w celu przedstawienia zakresu ich badań w sposób jak najbardziej ciekawy dla młodych ludzi. Należy podkreślić, że szkoły nie ponoszą żadnych kosztów, gdyż takie wizyty odbywają się w ramach projektu Noc Naukowców współfinansowanego przez Komisję Europejską. Wizyta naukowca w szkole może mieć formę wykładu, pogadanki, pokazów, bądź dyskusji.


Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk proponuje następujące tematy wykładów:

  1. Niezwykłe stany materii w naszym otoczeniu
  2. Spektroskopia oscylacyjna - czyli o Mona Lizie, przestępstwach i komórkach nowotworowych
  3. Nagrody Nobla z dziedziny fizyki
  4. LHC - Największy Akcelerator Cząstek jako narzędzie do weryfikacja teorii fizyki wysokich energii
  5. Skąd naukowcy wiedzą, że wiedzą?
  6. Fizyka w Karate
  7. Czy muszę rezygnować ze smartfonu dla ocalenia planety?
  8. Mikroświat i siły nim rządzące
  9. Gwiazdy neutronowe, czarne dziury, fale grawitacyjne i cząstki elementarne

Projekt „Naukowcy w szkołach” zaprasza również szkoły do odwiedzenia naszej jednostki oraz do udziału w organizowanych przez nas konkursach:

1. Konkurs drużynowy Quiz Fiz

Turniej wiedzy z zakresu fizyki dla szkół ponadpodstawowych o charakterze drużynowym "QuizFiz". Runda finałowa turnieju składać się będzie z czterech etapów a jej planowany czas trwania to 120 minut. Obok kilkudziesięciu szybkich pytań testowych, uczestnicy będą mieli za zadanie rozwiązać trzy problemy rachunkowe oraz wykonać dwa zadania eksperymentalne.

Runda finałowa, która odbędzie się 30 września 2022 r., zostanie poprzedzona kwalifikacjami w dniu 9 września 2022 r. Zgłoszeń należy dokonywać poprzez formularz dostępny na stronie https://indico.ifj.edu.pl/event/809, na której znajduje się również regulamin turnieju.

Nagrodami głównymi w turnieju są teleskopy, które otrzymają wszyscy uczestnicy drużyny zwycięskiej.

2. Konkurs plastyczny

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursach plastycznoprojektowych, organizowanych w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców.

Tematem przewodnim jest „Nauka dla Ochrony Rzek, Mórz i Oceanów”.

Konkurs plastyczny, którego motywem przewodnim jest „Nauka dla Ochrony Rzek, Mórz i Oceanów” zostanie przeprowadzony w 2 kategoriach:

Termin zgłaszania prac konkursowych: 20.09.2022 r.

Każdy konkurs posiada kartę zgłoszeniową z klauzulą informacyjną oraz swój regulamin. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.ifj.edu.pl/konkurs/mnn/.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czasie streamingu live, dokładne godziny działania mogą ulec zmianie.

Udział szkół oraz nauczycieli zapraszających do tych szkół w poszczególnych aktywnościach jest traktowany jako uczestnictwo w projekcie ramowym HORYZONT EUROPA finansowanym ze środków Unii Europejskiej.Koordynator wydarzenia

Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”
na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 101061168 w ramach działania „Maria Skłodowska-Curie”