W labiryncie nauki (In the labyrinth of science)

14:00 - 22:00 (ostatnie wejście 21:30)

Zwiedzanie wybranych pracowni i laboratoriów Instytutu (Visiting selected laboratories of the Institute)

* Obowiązkowa rejestracja (Mandatory registration)

Grupy zorganizowane (min. 10, max. 15 osób): zwiedzanie w godzinach 14:00 - 17:00 - obowiązkowa rejestracja - szczegóły

Organized groups (min. 10, max. 15 people): visiting from 2 p.m. to 5 p.m. - obligatory registration - details

Rozpoczęcie rejestracji: 21.09.2023 r., od godz. 9:00

Registration start: September 21, 2023, from 9:00 am

Zwiedzanie indywidualne (zwiedzanie od godz. 17:00): rejestracja na miejscu w dniu 29 września w recepcji od godz. 14:00

Other visitors (visiting from 5 p.m.): registration on the spot on September 29 at the reception from 14:00

Historia Krakowskich Cyklotronów (U-48, U-120, AIC-144) History of Krakow Cyclotrons

ZOBACZ FILM

Godzina: 14:00-22:00, Budynek nr 1

Wyprawa w przeszłość IFJ PAN.Wystawa starych przyrządów pomiarowych, elementów komputerów, zdjęć. Można zobaczyć, jak powstawał nasz Instytut, jak uprawiano w nim naukę, jakich przyrządów używano, a także za pomocą jakich urządzeń dokonywano obliczeń. Ekspozycja ulokowana jest w budynku, zbudowenego w IFJ i działającego od 2000 roku cyklotronu AIC144, w pomieszczeniach które same w sobie stanowią historię Instytutu. Wszystkich zainteresowanych historią zapraszamy na wycieczkę w przeszłość i teraźniejszość.

A trip into the past IFJ PAN. An exhibition of old measuring instruments, computer components, photos. You can see how our Institute was created, how science was conducted there, what instruments were used, and with what devices the calculations were made. The exhibition is located in the building, built at IFJ and operating since 2000, the cyclotron AIC144, in rooms that are themselves the history of the Institute. Everyone interested in history is invited to a trip into the past and present.

Lista laboratoriów
Koordynator wydarzenia

Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”
na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 101061168 w ramach działania „Maria Skłodowska-Curie”