Naukowcy w szkołach


Program „Naukowcy w szkołach”, którego głównym zadaniem jest popularyzacja nauki w placówkach oświatowych organizowany jest w związku z Nocą Naukowców (NIGHT4FUTURE) w latach 2022 oraz 2023 w ramach programu Horyzont Europa. Jest to inicjatywa dotycząca wizyt pracowników naukowych w szkołach podstawowych i średnich w celu przedstawienia zakresu ich badań w sposób jak najbardziej ciekawy dla młodych ludzi. Należy podkreślić, że szkoły nie ponoszą żadnych kosztów, gdyż takie wizyty odbywają się w ramach projektu Noc Naukowców współfinansowanego przez Komisję Europejską. Wizyta naukowca w szkole może mieć formę wykładu, pogadanki, pokazów, bądź dyskusji.


Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk proponuje następujące tematy wykładów:

  1. Niezwykłe stany materii w naszym otoczeniu
  2. Spektroskopia oscylacyjna - czyli o Mona Lizie, przestępstwach i komórkach nowotworowych
  3. Nagrody Nobla z dziedziny fizyki
  4. LHC - Największy Akcelerator Cząstek jako narzędzie do weryfikacja teorii fizyki wysokich energii
  5. Skąd naukowcy wiedzą, że wiedzą?
  6. Fizyka w Karate
  7. Czy muszę rezygnować ze smartfonu dla ocalenia planety?
  8. Mikroświat i siły nim rządzące
  9. Gwiazdy neutronowe, czarne dziury, fale grawitacyjne i cząstki elementarneKoordynator wydarzenia

Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”
na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 101061168 w ramach działania „Maria Skłodowska-Curie”