Oferta prezentacji dla młodzieży, studentów i nauczycieli

Zwiedzanie laboratoriów badawczych
L.p. Nazwa Laboratorium Zakład Tytuł prezentacji Czas trwania prezentacji
1. Zakład Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych;
Pracownia Spektroskopii Układów Złożonych
NZ52 Akcelerator Van de Graaffa jako generator wysokiego napięcia 40 minut
2. Zaklad Fizyki Transportu Promieniowania NZ61 Synteza jadrowa a neutrony 40 minut
3. Zakład Fizyki i Inżynierii Materiałowej NZ34 Nanoświat - świat atomów 40 minut
4. Zakład Badań Magnetycznych NZ34 Od magnetytu do nadprzewodnika wysokotemperaturowego 40 minut
5. Zakład Tomografii Magnetyczno-Rezonansowej NZ56 Tomografia magnetycznego rezonansu *)
UWAGA! **)
40 minut
6. Zakład Fizykochemii Ekosystemów NZ59 Metody chromatograficzne w analizach śladowych: analiza składu oddechu, datowanie wód podziemnych 40 minut
7. Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych NLR Radon i promieniowanie wokół nas 40 minut
8. Pracownia Badań Skażeń Promieniotwórczych Środowiska NZ64 Radioaktywność w środowisku, pomiary promieniowania jądrowego, skażenia, ochrona 40 minut
Filmy
1. Aula IFJ PAN - projekcja filmów   "Tajemniczy świat jąder atomowych" łącznie
ok. 25 minuty
2. Aula IFJ PAN - projekcja filmów   "Badamy tajemnice DNA" łącznie
ok.25 minuty
3. Aula IFJ PAN - projekcja filmów   "Terapia protonowa nowotworów oka" łącznie
ok.25 minuty

*) wyłącznie dla studentów i nauczycieli
**) w prezentacji nie mogą uczestniczyć osoby z rozrusznikiem serca, ze względu na działanie pola magnetycznego