Oferta prezentacji dla młodzieży, studentów i nauczycieli

Zwiedzanie laboratoriów badawczych
L.p. Nazwa Laboratorium Zakład Tytuł prezentacji Czas trwania prezentacji
1. Zaklad Fizyki Transportu Promieniowania NZ61 Synteza jadrowa a neutrony 40 minut
2. Zakład Fizyki i Inżynierii Materiałowej NZ34 Nanoświat - świat atomów 40 minut
3. Zakład Badań Magnetycznych NZ34 Od magnetytu do nadprzewodnika wysokotemperaturowego 40 minut
4. Zakład Tomografii Magnetyczno-Rezonansowej NZ56 Tomografia magnetycznego rezonansu
UWAGA! *)
40 minut
5. Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych NLR Radon i promieniowanie wokół nas 40 minut
6. Pracownia Badań Skażeń Promieniotwórczych Środowiska NZ64 Radioaktywność w środowisku, pomiary promieniowania jądrowego, skażenia, ochrona 40 minut
Filmy
1. Aula IFJ PAN - projekcja filmów   "Tajemniczy świat jąder atomowych" łącznie
ok. 25 minut
2. Aula IFJ PAN - projekcja filmów   "Badamy tajemnice DNA" łącznie
ok. 25 minut
3. Aula IFJ PAN - projekcja filmów   "Terapia protonowa nowotworów oka" łącznie
ok. 25 minut

*) w prezentacji nie mogą uczestniczyć osoby z rozrusznikiem serca, ze względu na działanie pola magnetycznego