Oferta prezentacji dla młodzieży, studentów i nauczycieli

Zwiedzanie laboratoriów badawczych
L.p. Nazwa Laboratorium Zakład Tytuł prezentacji Czas trwania prezentacji
1. Zaklad Fizyki Transportu Promieniowania NZ61 Synteza jadrowa a neutrony 30 minut
2. Zakład Materiałów Magnetycznych i Nanostruktur NZ34 Nanoświat - świat atomów 30 minut
3. Zakład Magnetyzmu Molekularnego NZ37 Od magnetytu do nadprzewodnika wysokotemperaturowego 30 minut
4. Zakład Badań Materii Miękkiej NZ35 Między cieczą a kryształem 30 minut
5. Zakład Tomografii Magnetyczno-Rezonansowej NZ56 Tomografia magnetycznego rezonansu
UWAGA! *)
30 minut
6. Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych NLR Radon i promieniowanie wokół nas 30 minut
7. Pracownia Badań Skażeń Promieniotwórczych Środowiska NZ64 Radioaktywność w środowisku, pomiary promieniowania jądrowego, skażenia, ochrona 30 minut
Filmy
1. Aula IFJ PAN - projekcja filmów   "Tajemniczy świat jąder atomowych" łącznie
ok. 25 minut
2. Aula IFJ PAN - projekcja filmów   "Badamy tajemnice DNA" łącznie
ok. 25 minut
3. Aula IFJ PAN - projekcja filmów   "Terapia protonowa nowotworów oka" łącznie
ok. 25 minut

*) w prezentacji nie mogą uczestniczyć osoby z rozrusznikiem serca, ze względu na działanie pola magnetycznego