Polecane publikacje: Kosmiczna inflacja: Higgs żegna się ze swoim „mniejszym bratem”

Szanowni Państwo,
polecamy uwadze tekst pt.:
"Kosmiczna inflacja: Higgs żegna się ze swoim „mniejszym bratem”".

W pierwszych chwilach po Wielkim Wybuchu Wszechświat mógł się rozszerzać nawet miliardy miliardów miliardów razy szybciej niż obecnie. Za tak gwałtowną ekspansję powinno odpowiadać dotychczas nieznane pole sił, przenoszące oddziaływania za pomocą nowej cząstki: inflatonu. Z najnowszej analizy rozpadów mezonów pięknych, wykonanej w ramach eksperymentu LHCb przez fizyków z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem w Zurychu, wynika jednak, że najbardziej prawdopodobny lekki inflaton – cząstka o cechach słynnego bozonu Higgsa, lecz mniej masywna – niemal na pewno nie istnieje.

Tuż po Wielkim Wybuchu Wszechświat prawdopodobnie przeszedł przez fazę inflacji – niezwykle gwałtownej ekspansji. Jeśli inflacja faktycznie się wydarzyła, powinno za nią odpowiadać nowe pole sił. Jego nośnikami byłyby hipotetyczne cząstki, inflatony, które pod wieloma cechami powinny przypominać słynne bozony Higgsa. Fizycy z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN) w Krakowie i Uniwersytetu w Zurychu (UZH) poszukiwali śladów lekkich inflatonów w rozpadach mezonów pięknych, zarejestrowanych przez detektory eksperymentu LHCb w CERN pod Genewą. Szczegółowa analiza danych, zrealizowana dzięki środkom Narodowego Centrum Nauki, stawia jednak istnienie lekkich inflatonów pod dużym znakiem zapytania.Inflaton, hipotetyczna cząstka spoza Modelu Standardowego, był poszukiwany w rozpadach cząstek w Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN. Ilustracja przedstawia typowy rozpad rejestrowany przez detektory eksperymentu LHCb.
(Źródło: LHCb Collaboration, CERN)


"Search for long-lived scalar particles in B+→ K+ χ (µ+ µ-) decays"
LHCb Collaboration; Physical Review D 95, 071101(R)
DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.95.071101

Tekst ukazał się w serwisie prasowym IFJ PAN
https://press.ifj.edu.pl/news/2017/06/07/
a także w serwisie prasowym EurekAlert! pod adresem
https://eurekalert.org/pub_releases/2017-06/thni-cih060817.php

Z wcześniejszymi polecanymi artykułami oraz tekstami popularno-naukowymi na ich temat można zapoznać się na stronie: http://press.ifj.edu.pl/