Polecane publikacje: Zimna krystalizacja ma dwoistą naturę

Szanowni Państwo,
polecamy uwadze tekst popularno-naukowy pt. "Zimna krystalizacja ma dwoistą naturę".

Za krystalizację niektórych zeszklonych substancji podczas ogrzewania odpowiada nie jeden, lecz dwa mechanizmy fizyczne, odkryli naukowcy z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Ten zaskakujący wniosek płynie z badań, podczas których po raz pierwszy użyto numerycznej obróbki obrazu do oceny stopnia krystalizacji ciekłych kryształów.

„Kinetics of Cold Crystallization of 4-Cyano-3-fluorophenyl 4-Butylbenzoate (4CFPB) Glass Forming Liquid Crystal. I. Nonisothermal Process As Studied by Microscopic, Calorimetric, and Dielectric Methods”
T. Rozwadowski, M. Massalska-Arodź, Ł. Kolek, K. Grzybowska, A. Bąk, K. Chłędowska; Crystal Growth & Design, 2015, 15 (6), pp 2891–2900; DOI: 10.1021/acs.cgd.5b00328

Tekst ukazał się w serwisie prasowym IFJ PAN
w wersji polskiej na stronie http://press.ifj.edu.pl/news/2015/07/
i w wersji angielskiej na stronie http://press.ifj.edu.pl/en/news/2015/07/
a także w serwisie prasowym EurekAlert! pod adresem http://www.eurekalert.org/pub_releases/2015-07/thni-cch072215.php

Audycja "Radiowa Akademia Nauk" w radio TOK FM: Dwoista natura zimnej krystalizacji.... O odkryciu polskich naukowców z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN opowiada Tomasz Rozwadowski

Z wcześniejszymi polecanymi artykułami oraz tekstami popularno-naukowymi na ich temat można zapoznać się na stronie: http://press.ifj.edu.pl/