Polecane publikacje – Multifraktale a literatura

Język naturalny jest wielkim ewolucyjnym osiągnięciem świata przyrody ujawniającego wiele charakterystyk ilościowych wskazujących na jego organizację hierarchiczną, a więc fraktalną, i na korelacje długo-zasięgowe. Można więc oczekiwać, że w języku naturalnym takie sygnatury też występują. Okazuje się, że na tej podstawie antycypowane korelacje występują w dynamice zmienności długości zdań co pokazano na przykładzie zbioru ponad 100 słynnych dzieł literatury światowej. Stopień złożoności takich korelacji w sensie ilościowym jest jednak w ogólności różny dla różnych dzieł. Szczególnie wyrafinowaną złożoność - multifraktalność - wykazują dzieła zaliczane do gatunku literackiego zwanego strumieniem świadomości.

"Quantifying origin and character of long-range correlations in narrative texts",
S. Drożdż, P. Oświęcimka, A. Kulig, J. Kwapień, K. Bazarnik, I. Grabska-Gradzińska, J. Rybicki, M. Stanuszek,
Information Sciences 331 (2016) 32-44, DOI: 10.1016/j.ins.2015.10.023

Tekst ukazał się w serwisie prasowym IFJ PAN http://press.ifj.edu.pl/news/2016/01/
a także w serwisie prasowym EurekAlert! pod adresem http://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-01/thni-twg012116.php

The Guardian: "Scientists find evidence of mathematical structures in classic books" http://www.theguardian.com/books/2016/jan/27/scientists-reveal-multifractal-structure-of-finnegans-wake-james-joyce