Polecane publikacje: Nanoinżynieria fononowa: Nowo odkryte drgania nanowysp efektywniej rozproszą ciepło

Szanowni Państwo,
polecamy uwadze tekst pt.:
"Nanoinżynieria fononowa: Nowo odkryte drgania nanowysp efektywniej rozproszą ciepło".

Dwukrzemek europu już od pewnego czasu przyciąga uwagę naukowców. Uznawany za obiecujący dla elektroniki i spintroniki, materiał ten został ostatnio poddany przez zespół fizyków z Polski, Niemiec i Francji kompleksowym badaniom wibracji jego sieci krystalicznych. Wyniki przyniosły niespodziankę: osadzone na podłożu z krzemu, niektóre struktury dwukrzemku europu okazują się drgać w sposób wyraźnie poszerzający możliwości projektowania nanomateriałów.

Drgania atomów w sieciach krystalicznych materiałów nie są chaotyczne, lecz mniej lub bardziej uporządkowane. Wzbudzenia sieci, nazywane fononami, zależą od wielu czynników, takich jak symetria kryształu czy masy atomów. Inaczej oscylują atomy w głębi litego kryształu, inaczej na jego powierzchni, jeszcze inaczej, gdy materiał tworzy na podłożu np. nanowyspy, czyli niewielkie klastry atomowe. Międzynarodowy zespół fizyków, złożony z naukowców Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN) w Krakowie, Politechniki w Karlsruhe (PK) oraz Europejskiego Centrum Promieniowania Synchrotronowego (The European Synchrotron, ESRF) w Grenoble, po raz pierwszy kompleksowo przebadał, jak zmieniają się wibracje sieci krystalicznej dwukrzemku europu (EuSi2) w zależności od ukształtowania jego struktur osadzonych na podłożu z krzemu. Badania przyniosły niezwykły rezultat: w próbce, w której nanowyspy dwukrzemku europu się stykały, zaobserwowano drgania nowego typu.Zdjęcia mikroskopowe powierzchni pokrytej wyraźnie rozseparowanymi nanowyspami dwukrzemku europu (po lewej) oraz nanowyspami stykającymi się ze sobą (po prawej). (Źródło: IFJ PAN)


"Anomalous Lattice Dynamics of EuSi2 Nanoislands: Role of Interfaces Unveiled",
A. Seiler, P. Piekarz, S. Ibrahimkutty, D. G. Merkel, O. Waller, R. Pradip, A. I. Chumakov, R. Rüffer, T. Baumbach, K. Parlinski, M. Fiederle, S. Stankov
Phys. Rev. Lett. 117, 276101;
DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.117.276101

Tekst ukazał się w serwisie prasowym IFJ PAN
https://press.ifj.edu.pl/news/2017/03/08/
a także w serwisie prasowym EurekAlert! pod adresem https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-03/thni-pnv030817.php

Z wcześniejszymi polecanymi artykułami oraz tekstami popularno-naukowymi na ich temat można zapoznać się na stronie: http://press.ifj.edu.pl/