Polecane publikacje: Najdokładniejszy pomiar rzadkiego rozpadu mezonów potwierdza współczesną fizykę

Szanowni Państwo,
polecamy uwadze tekst pt.:
"Najdokładniejszy pomiar rzadkiego rozpadu mezonów potwierdza współczesną fizykę".

Każda teoria fizyczna jest mniej lub bardziej, ale zawsze tylko uproszczonym odwzorowaniem rzeczywistości i w konsekwencji ma określony zakres stosowalności. Wielu naukowców pracujących przy eksperymencie LHCb w CERN miało nadzieję, że właśnie osiągnięta, wyjątkowa dokładność pomiarów rzadkiego rozpadu mezonu pięknego Bs0 pozwoli wreszcie wyznaczyć granice Modelu Standardowego, obecnej teorii budowy materii, i ujawni pierwsze zjawiska nieznane współczesnej fizyce. Tymczasem spektakularny wynik najnowszej analizy jedynie rozszerzył zakres stosowalności Modelu.

Mezony są nietrwałymi cząstkami powstającymi m.in. w wyniku zderzeń protonów w akceleratorze LHC w CERN pod Genewą. Wśród fizyków panuje przekonanie, że w pewnych bardzo rzadkich rozpadach tych cząstek potencjalnie mogą zachodzić procesy, które naprowadziłyby naukę na trop nowej fizyki, zachodzącej z udziałem dotychczas nieznanych cząstek elementarnych. Nikogo nie powinno więc dziwić, że naukowcy uczestniczący w eksperymencie LHCb przy Wielkim Zderzaczu Hadronów od długiego czasu przyglądają się jednemu z takich rozpadów: rozpadowi mezonu pięknego Bs0 na mion i antymion. Najnowsza analiza, przeprowadzona dla znacznie większej niż dotychczas liczby przypadków, osiągnęła wyjątkową jak na ten rodzaj obserwacji dokładność. Jej wyniki znakomicie się zgadzają z przewidywaniami Modelu Standardowego, dotychczasowej teorii budowy materii!Niezwykle rzadki rozpad mezonu pięknego Bs0 na dwa miony, zarejestrowany w 2016 roku w detektorze LHCb w CERN pod Genewą. Na powiększeniu u dołu widać, że punkt rozpadu znajdował się 17 mm od miejsca zderzenia dwóch protonów. (Źródło: IFJ PAN, CERN, The LHCb Collaboration)


"Measurement of the B0s+μ- branching fraction and effective lifetime and search for B0+μ- decays",
LHCb collaboration;
https://arxiv.org/abs/1703.05747
Submitted to Physical Review Letters

Tekst ukazał się w serwisie prasowym IFJ PAN
https://press.ifj.edu.pl/news/2017/04/12/
a także w serwisie prasowym EurekAlert! pod adresem https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-04/thni-tma041217.php

Z wcześniejszymi polecanymi artykułami oraz tekstami popularno-naukowymi na ich temat można zapoznać się na stronie: http://press.ifj.edu.pl/