Polecane publikacje: Znaleziono najlżejsze superzdeformowane trójosiowo jądro atomowe

Szanowni Państwo,
polecamy uwadze tekst pt.:
"Znaleziono najlżejsze superzdeformowane trójosiowo jądro atomowe".

Większość ciężkich jąder atomowych wcale nie wygląda jak idealne kule: są nieznacznie spłaszczone lub wydłużone. Na łamach prestiżowego czasopisma „Physical Review Letters” zaprezentowano wyniki eksperymentów dowodzących, że bardzo wyraźne i skomplikowane deformacje, dotychczas obserwowane wyłącznie w ciężkich jądrach atomowych, pojawiają się nawet w tak lekkich pierwiastkach jak wapń. Badania przeprowadzili naukowcy Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN) w Krakowie i Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego (ŚLCJ) przy szerokiej współpracy międzynarodowej. Prof. Adam Maj (IFJ PAN) wraz z prof. Faicalem Azaiezem z francuskiego Institut de Physique Nucléaire d’Orsay był jednym z głównych pomysłodawców poszukiwań.Jądra atomowe pierwiastków nie zawsze są kuliste, jak na górnym rysunku. Przy większej liczbie protonów i neutronów jądro może być w różnym stopniu wydłużone lub skrócone wzdłuż jednej, dwóch, a nawet trzech osi. Ten ostatni przypadek, pokazany w prawym dolnym rogu, jest nazywany superdeformacją trójosiową. (Źródło: IFJ PAN)


"Superdeformed and Triaxial States in 42Ca",
K. Hadyńska-Klęk, P. J. Napiorkowski, M. Zielińska, J. Srebrny, A. Maj, F. Azaiez et al.
Physical Review Letters 117, 062501 (2016)
DOI: 10.1103/PhysRevLett.117.062501

Tekst ukazał się w serwisie prasowym IFJ PAN
https://press.ifj.edu.pl/news/2016/10/19/
a także w serwisie prasowym EurekAlert! pod adresem https://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-10/thni-ftl101916.php

Z wcześniejszymi polecanymi artykułami oraz tekstami popularno-naukowymi na ich temat można zapoznać się na stronie: http://press.ifj.edu.pl/