tytul-1

prof. dr hab.  Jan Figiel
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
Zakład Ultrarelatywistycznej Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Hadron? (NZ23)

tel.:   +48(12) 662 84 91,  fax:   +48(12) 662 80 12,   e-mail:   Jan.Figiel@ifj.edu.pl


Home

Wybrane publikacje

Wybrane prezentacje

Galeria


Galeria:

jf-cern
CERN, 1976

JF w DESY
DESY, ~2000