tytul-1

prof. dr hab.  Jan Figiel
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
Zakład Ultrarelatywistycznej Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Hadronów (NZ23)

tel.:   +48(12) 662 84 91,  fax:   +48(12) 662 80 12,   e-mail:   Jan.Figiel@ifj.edu.pl


Home

Wybrane publikacje

Wybrane prezentacje

Galeria


english Professional CV (in english) pdf , My ORCID

Autoprezentacja

Tytuł  profesora uzyskałem w roku 2002, w wieku 54 lat. Od ponad 40 lat zajmuję się doświadczalną fizyką cząstek elementarnych uczestnicząc w wielkich eksperymentach w wiodących ośrodkach naukowych:  CERN w Genewie,  FNAL w USA oraz DESY w Hamburgu. Jestem autorem (współautorem) ponad 400 publikacji naukowych. Wielokrotnie przedstawiałem wyniki eksperymentów na międzynarodowych konferencjach. Obecnie przedmiotem mojego zainteresowania są oddziaływania hadronów i ciężkich jonów przy najwyższych energiach na akceleratorze Large Hadron Collider (LHC) w CERN-ie, w eksperymencie ALICE , a w szczególności weryfikacja teorii oddziaływań silnych, chromodynamiki kwantowej.
Prowadziłem wykłady na Uniwersytecie Jagiellońskim, wypromowałem dwu doktorów i prowadziłem kilka prac magisterskich.
Byłem recenzentem trzech doktoratów, habilitacji i profesury.
Od roku 1996 kierowałem 6
projektami badawczymi KBN, MNiSW i NCN.
W latach 2009 – 2018 byłem redaktorem w Central European Journal of Physics/Open Physics
.
W latach 2008 - 2010 byłem kierownikiem Zakładu Struktury Hadronów IFJ.
Trzecią kadencję jestem członkiem Rady Naukowej IFJ PAN; byłem członkiem komisji Rady do spraw oceny pracowników i członkiem komisji budżetowej. W latach 2008 - 2010 byłem członkiem Rady Parcowników w IFJ PAN.
Sporo czasu spędziłem w zagranicznych instytucjach naukowych: w CERN-ie (1976-77), na Uniwersytecie w Hamburgu (1981-83), w Instytucie Maxa Plancka w Monachium (1989-91). Od wielu
lat jestem częstym gościem w DESY w Hamburgu a także w CERN-ie w Genewie.
W latach 2011 – 2014 byłem
członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych KEJN przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego a od roku 2015 – ekspertem Narodowego Centrum Nauki.