Zdjęcia ze ¶lubu Doroty

Błogosławieństwo przed wyj¶ciem do ko¶cioła

W ko¶ciele

Just married!

Zdjęcie "rodzinne"

I fragment w powiększeniu


Last modified: 31.03.2005 - 08:19 [Back]