Konsorcjum Instytutów Polskiej Akademii Nauk PAN-AKCENT

Porozumienie podpisano 19.12.2006 r.

Zakres działania: interdyscyplinarne prace badawczo-rozwojowe w zakresie fizyki i biofizyki, chemii i biochemii, farmakologii i biotechnologii, fizjologii i medycyny, oraz nauk pokrewnych - współpraca z Akademickim Centrum Naukowo-Technologicznym CZT AKCENT Małopolska

Wykaz jednostek:

  • Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
  • Instytut Farmakologii PAN, Kraków
  • Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN, Kraków
  • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków